Monday, September 26, 2022
Goa Times
Latest News

Saturday - Jul 3, 2021
Ponnje: Sorvbhonvtim nodor marun, hea marekar duensa udexim Goenchi poristhiti koxi zalea ti polloun, Goenchi bondi vaddoilea Juliachi 12 tarik poriant. Novich hukum bhair ghatlea uprant Mukhel Montri Pramod Sawantan kaim posreanche ani dukornanche ugtte dovorche vell vaddoileat, sokallchim 7 tim sanjechim 6 vaztam porian. Tea bhai kens katorche